Gebruiksvoorwaarden

Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder enerzijds Astra Nails, hierna de PUBLISHER genoemd, de site en de op de site beschikbare diensten aan de gebruikers ter beschikking stelt, de manier waarop de gebruiker de site bezoekt en zijn diensten gebruikt.

Elke connectie met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

Voor de gebruiker betekent toegang tot de website van de EDITOR namelijk, URL http://www.astranails.be, dat hij de hieronder beschreven voorwaarden aanvaard.

Intellectueel eigendom

De algemene structuur van de site Astra Nails, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, geluiden en video's waaruit het bestaat, zijn eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke vertegenwoordiging en / of reproductie en / of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en diensten aangeboden door de Astra Nails-website, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Astra Nails en / of haar partners is ten strengste verboden en kan een inbreuk zijn van de wet op de intellectuele eigendom.

De merken "Astra Nails", "ANS", "Varnigel", "ANS" zijn geregistreerde handelsmerken van Paul en Sonia JANSSENS. Elke vertegenwoordiging en / of reproductie en / of gedeeltelijke of volledige exploitatie van deze merken, van welke aard dan ook, is volledig verboden.

Hypertekst links

De site van Astra Nails kan hyperlinks naar andere sites op internet bevatten. De links naar deze andere bronnen laten je de site Astra Nails verlaten.

Het is mogelijk om een link naar de presentatiepagina van deze site te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de UITGEVER. Er is geen toestemming of verzoek om voorafgaande informatie vereist door de uitgever voor een site die een link naar de site van de uitgever wenst te leggen. Deze site moet echter in een nieuw browservenster worden weergegeven. De UITGEVER behoudt zich echter het recht voor om de verwijdering van een link te verzoeken die volgens hem niet in overeenstemming is met het doel van de site Astra Nails.

Verantwoordelijkheid van de uitgever

De informatie en / of documenten die op deze site verschijnen en / of toegankelijk zijn via deze site zijn afkomstig van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd.

Deze informatie en / of documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten.

De UITGEVER behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten onder zijn aandacht zijn gebracht.

Het wordt sterk aanbevolen om de juistheid en relevantie na te gaan van de informatie en / of documenten die op deze site beschikbaar worden gesteld.

De informatie en / of documenten beschikbaar op deze site kunnen op elk moment worden gewijzigd en zijn mogelijk bijgewerkt. Ze kunnen in het bijzonder zijn bijgewerkt tussen het tijdstip van downloaden en het moment waarop de gebruiker het leest.

Het gebruik van de informatie en / of documenten beschikbaar op deze site valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle consequenties aanneemt, zonder dat de EDITOR als zodanig kan worden gezocht, en zonder vervolg tegen deze laatste.

De UITGEVER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van informatie en / of documenten die beschikbaar zijn op deze site.

Toegang tot de site

De uitgever streeft ernaar 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang te verlenen tot de site, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de macht van de EDITOR, en behoudens eventuele tekortkomingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor het goed functioneren van de EDITOR site en de diensten.

Daarom kan de UITGEVER de beschikbaarheid van de site en / of diensten, betrouwbaarheid van transmissies en prestaties in termen van reactietijd of kwaliteit niet garanderen. Geen technische assistentie wordt aangeboden op elektronische manier of via telefoon.

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aangewend in geval van onmogelijkheid van toegang tot deze site en / of gebruik van diensten.

Bovendien kan de UITGEVER verplicht zijn om de site of een deel van de diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te onderschrijven, zonder recht op compensatie. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de UITGEVER niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de eventuele gevolgen voor de gebruiker of een derde partij.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De UITGEVER behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de evoluties van de site en / of de exploitatie ervan.

Regels voor internetgebruik

De gebruiker verklaart de kenmerken en de grenzen van internet te accepteren en erkent met name dat:

De UITGEVER geen verantwoordelijkheid heeft voor de diensten die via internet toegankelijk zijn en heeft geen enkele controle over de aard en kenmerken van de gegevens die door de host kunnen gaan.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op internet circuleren niet worden beschermd in het bijzonder tegen de mogelijke fraude. De aanwezigheid van het Astra Nails-logo vormt een eenvoudig vermoeden van geldigheid. De communicatie van informatie die door de gevoelige of vertrouwelijke gebruiker wordt beoordeeld, is op eigen risico.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op internet circuleren kunnen worden gereguleerd in termen van gebruik of worden beschermd door een eigendomsrecht.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt ​​en overbrengt op internet.

De gebruiker erkent dat de UITGEVER geen controle heeft over de inhoud van de diensten die toegankelijk zijn op internet

 

Toepasselijk recht

Zowel deze site als de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik. In het geval van een geschil, en na het mislukken van een poging om een ​​minnelijke schikking te bereiken, zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u ons schrijven op het volgende adres: AMAZING SRL - Rue des loups 15 - 1070 Brussel - België of per e-mail op info@astranails.be

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn een reproductie van de gebruiksvoorwaarden (CGU) - een internetsite waarvan de eigenaar van de auteursrechten DROITISSIMO.COM is, een website met algemene openbare juridische informatie.